Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Darymex Compania este de lucru sub 6.1 Programul Operațional economii inovatoare. Acest proiect este co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională.
facebook